Goede Doelen Week Heesch staat nog in de steigers

HEESCH - Na twee vergaderingen van lokale coördinatoren is de komst van een Goede Doelen Week in 2020 weer een stapje dichterbij gekomen. De Heesche organisatoren van twaalf Goede Doelen zijn vorige week voor een tweede keer bijeen geweest in het parochiecentrum in de Kerkstraat. De drie nieuwe deelnemers van Amnesty International, fonds Gehandicaptensport en de Nierstichting kwamen ook aan de overlegtafel zitten. Daar werd zowel de oprichting van de stichting met meerdere Goede Doelen besproken, als ook de organisatie opzet. Alle twaalf organisatoren gaven hun voorkeur aan in welke werkgroep zij willen deelnemen. Het derde overleg staat in juni gepland en zal in het teken staan van de benoeming van de leden van het bestuur, de deelnemersraad en de samenstelling van de vier werkgroepen.
 
Behalve deze formele zaken wordt nagedacht over een nieuw logo en onder welke naam de samenwerkende fondsen zich straks gaan presenteren. De steigers staan nog om het bouwwerk, maar nog efkes en ze verdwijnen. De Goede Doelen blijven dit jaar nog 'ieder voor zich' in de landelijk toegewezen collecteweek in Heesch collecteren. Dit zoals de bewoners gewend zijn. Maar de kans wordt steeds groter dat in het voorjaar van 2020 ook in Heesch de eerste gezamenlijke collecte van meerdere Goede Doelen van start gaat. Voor het zover is moeten de mouwen nog wel opgestroopt blijven. Dit najaar stelt de notaris de oprichtingsakte van de nieuwe stichting op en wordt de Belastingdienst benaderd om financiële ondersteuning van sponsoren mogelijk en aantrekkelijk te maken.
 
We verwachten in de komende periode dat zich nog enkele nieuwe Goede Doelen melden om mee te doen. Tot slot hebben enkele Heesche ondernemers  positief gereageerd de stichting van straks rond de 15 Goede Doelen als sponsor te willen ondersteunen. 
De stemming binnen het collectief van twaalf Heesche organisatoren is en blijft positief. We gaan door op de ingeslagen weg en houden de lezers van de Mooi Bernheze graag op de hoogte over de verdere stappen naar een Goede Doelen Week in Heesch.     
Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl