Lezing: Ecologie in het Dynamische Beekdal de Aa

Mirja Kits, ecologe bij het waterschap Aa en Maas, houdt bij IVN Bernheze een lezing over de ecologie in het dynamische Beekdal de Aa. De werkzaamheden in het beekdal van de Aa hebben een grote invloed op de ecologie. Het project heeft drie doelstellingen; het realiseren van beekherstel, het aanleggen van een ecologische verbindingszone en verdrogingbestrijding. Het project is een samenwerking tussen waterschap Aa en Maas en de gemeente Bernheze.

Met het beekherstel wordt gestreefd naar een gevarieerdere beekloop om meer plant- en diersoorten een kans te bieden. Door de aanleg van ecologische verbindingszones kunnen flora en fauna zich over en langs de Aa verspreiden.

Hoe dit in zijn werk gaat en wat nu al de resultaten zijn, wordt verteld in een boeiende lezing op 22 januari in het IVN gebouw te Heeswijk-Dinther, Veldstraat 4a. Aanvang van de lezing om 20:00 uur.


Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl