Progressief Bernheze: Vrijwilligers

Stel, vrijwilligers leggen een week hun werk neer. Dan is er echte crisis. Dan staat de wereld stil. Organisaties, verenigingen en stichtingen, helpen mensen, organiseren activiteiten en zorgen voor de omgeving. Zij dragen bij aan de leefbaarheid in de gemeenschap. Een gemeenschap kan niet zonder vrijwilligers.

In het zonnetje
Progressief Bernheze heeft veel binding met het vrijwilligerswerk en waardeert de inzet van deze inwoners zeer. Daarom krijgt elk jaar een organisatie die met vrijwilligers werkt extra aandacht, de Das Mooi prijs. Een geldbedrag van €250 vrij te besteden. Met de publiciteit rond de prijsuitreiking komt de organisatie extra in het nieuws. En omdat elke organisatie altijd wel weer nieuwe vrijwilligers kan gebruiken hopen wij hiermee mensen actief te krijgen.

Mee doen

Als vrijwilliger ben je waardevol voor de gemeenschap. Gelukkig krijg je er ook veel voor terug. Voldoening van het werk dat je uitvoert en de doelen die je bereikt. Maar ook een vrienden- en kennissenkring waar je leuke contacten mee hebt. Je kunt je verhaal kwijt en onderneemt activiteiten. Een ontspanning waar iedereen behoefte aan heeft. Bernheze is een gemeenschap met veel vrijwilligers. Progressief Bernheze wil graag mensen stimuleren vrijwilliger te worden. Vrijwilliger zijn is gezond.

Vluchtelingenwerk

Zaterdag 19 januari is de Das Mooi prijs uitgereikt aan Vluchtelingenwerk Bernheze. In het kantoor aan De Eg organiseerde Vluchtelingenwerk een Opendag. Onder het genot van een hapje en muziek kon nader kennis gemaakt worden met het werk. Een waardevolle dag. De complimenten.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl