Presentatie over bewonings- en bewonersgeschiedenis aan de wethouder

BERNHEZE - Op 11 oktober hebben de Kadaster-werkgroepen van de drie heemkundekringen, De Wojstap uit Heeswijk-Dinther, De Elf Rotten uit Heesch en Nistelvorst uit Nistelrode een presentatie voor wethouder Rien Wijdeven en zijn ambtenaren gehouden. Het ging hierbij om de voortgang van het zogenaamde AEZEL project. AEZEL staat voor: Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen.

Bij dit AEZEL project worden de landkaarten uit 1830 digitaal overgetekend. Hierbij worden alle percelen die op deze landkaarten aangegeven zijn voorzien van gegevens over hun eigenaar van destijds. Ook kan er bijvoorbeeld beroep, geboortedatum, bidprentje, foto enzovoorts toegevoegd worden.

Deze presentatie was in het kader van kennismaking en natuurlijk ook ter informatie, omdat voorheen met oud-wethouder Jan Glastra van Loon gecommuniceerd werd.

In de presentatie werd aangegeven hoe er getekend wordt. Dit gebeurt met hetzelfde programma als wat de gemeente gebruikt voor het bijhouden van het plaatselijke kadaster. Per heemkundekring werd aangegeven hoe ver men is gevorderd en wat er nog moet gebeuren. Tenslotte werden er voorbeelden gegeven van het beoogde eindresultaat, met de conclusie dat er nog veel werk verzet moet worden.

Voor informatie over het AEZEL project verwijzen we naar de site: www.aezel.eu/aezel/ en naar www.aezel.eu/erfgoed/    

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl