SP: Start school, verkeer en veiligheid

Je kent het wel, chaos bij school tijdens het halen en brengen. Overal kinderen, ouders, fietsers en auto’s. Veel kinderen worden daarom met de auto gebracht, dat zou veiliger zijn. Waardoor het juist onoverzichtelijker en onveiliger wordt. Bovendien leren kinderen hierdoor niet zelf meedoen aan het verkeer.

Veiligheid bij school
De SP Bernheze ondersteund van harte het initiatief voor verkeersveiligheid bij basisscholen in de gemeente. Door het alsmaar drukker wordende verkeer is veilig naar school gaan een hele klus voor onze kinderen. Schoolbesturen, ouders en kinderen van basisscholen zouden in actie kunnen komen. Een goede zaak op zich. Voor de veiligheid zijn vooral zebrapaden bij de basisscholenhard nodig! Zo kunnen de kinderen veilig van en naar school gaan. Actie voeren voor de hoogst noodzakelijke veiligheid in en om de school. Dat verdient zeker steun. Wat de SP Bernheze betreft gaat de gemeente daar de komende tijd serieus werk van maken. Graag zouden we als SP zien dat bij alle basisscholen in Bernheze (opnieuw) naar de verkeersveiligheid gekeken wordt. Door de toegenomen verkeersdrukte en de grote haast van weggebruikers ontstaat er veel onveiligheid om de scholen. Als dat verkeersveiligheid een punt van aandacht wordt zijn er maatregelen te nemen qua veiligheid. Enkele voorbeelden. Verkeer remmende maatregelen, eenrichtingsverkeer, zebrapaden, sluizen, etc. Dat geeft kinderen toch de nodige veiligheid bij het schoolgaan en de ouders een heel wat gerust(er) gevoel. 

Cor van Erp, SP Bernheze
Ruimtelijke Zaken

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl