Twee bomen gekapt Graafsebaan Heesch

HEESCH - Zoals aangekondigd zouden vrijdag de 13e maart twee eikenbomen op de Graafsebaan, ter plaatse van de kruising met de Elzenseloop, gekapt worden. Het betrof twee monumentale eikenbomen. 

Klik hier voor foto's gemaakt door Marcel van der Steen 

Compensatie
In het beleid van de gemeente is vastgelegd dat bij kap van monumentale bomen er nieuwe bomen aangeplant moeten worden ter compensatie. Als compensatie voor de twee bomen die nu gekapt worden heeft de gemeente al nieuwe bomen aangeplant langs de Graafsebaan. Bij deze aanplant zijn er meer en grotere bomen geplant dan vanuit het beleid voorgeschreven is.

Blijvende herinnering
Na de kap van de bomen wordt het vrijkomende hout opgeslagen. De gemeente wil een blijvende herinnering aan de twee gekapte bomen hebben en onderzoekt de mogelijkheden waarmee dat gerealiseerd kan worden, zoals zitbanken of een kunstwerk van het vrijkomende hout.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl