College Bernheze vindt plan voor Tennispark Loosbroek uitvoerbaar

BERNHEZE - Het college van Bernheze is van mening dat het door Sport in Loosbroek (SiL) opgestelde plan voor het realiseren van een tennispark in Loosbroek uitvoerbaar is. Op 20 mei beslist de raad of het plan definitief door kan gaan.

Al lange tijd bestaan er plannen om in Loosbroek een tennispark te realiseren. Op 27 juni 2019 besloot de gemeenteraad van Bernheze om tennisclub Loosbroek (in oprichting) de gelegenheid te bieden hiervoor een plan te maken. Als voorwaarden werden gesteld dat het plan binnen een totaalbudget van € 580.000,- moet passen, moet worden gesteund door de sportverenigingen, de kerncommissie Loosbroek en Sport in Loosbroek (SiL), en na een zorgvuldige dialoog met omwonenden van de beoogde locatie moet worden vormgegeven. Tenslotte dient het plan aan te tonen dat een sluitende exploitatie van de tennisclub haalbaar is. 

Gezamenlijk plan
In vervolg daarop hebben de drie Loosbroekse buitensportverenigingen (korbalclub Korloo, voetbalclub WHV en tennisclub Loosbroek), samenwerkend als in Sport in Loosbroek (SiL), de afgelopen periode een gezamenlijk plan uitgewerkt. Daarin worden drie tennisbanen gerealiseerd op het huidige trainingsveld van WHV en vindt er, om voor alle partijen voldoende efficiënte ruimte over te houden, een herschikking plaats van enkele velden (korfbal en voetbal).  

Plan is uitvoerbaar
Het college heeft het plan getoetst en op 14 april geconcludeerd dat het, op basis van de gestelde uitgangspunten, uitvoerbaar blijkt om een tennispark in Loosbroek te realiseren. SiL heeft overleg gevoerd met omwonenden, partijen zijn het echter inhoudelijk nog niet met elkaar eens. SiL geeft aan deze gesprekken verder voort te willen zetten. Het college stelt aan de raad voor om in te stemmen met de uitvoering van het plan van SiL en daarvoor een budget van
€ 580.000,- beschikbaar te stellen.

Wanneer het voorstel besproken wordt in de commissie Maatschappelijke Zaken en in de raad is nog onduidelijk.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl