Gemeente- nieuws na persgesprek

BERNHEZE - We hebben enkele onderwerpen uitgelicht die besproken zijn tijdens het persgesprek dat deze middag online plaatsvond.

Maatschappelijke organisaties worden ontzien
De gemeente heeft € 12.000 euro kwijtgescholden aan maatschappelijke organisaties in verband met corona. Het gaat hierbij om organisaties die huren van de gemeente. Te denken valt aan de Heesche Scouting, IVN, Fanfare Sint Willibrord, EHBO-vereniging en de Zondagmiddagclub. Er was hierin geen sprake van een aanvraagprocedure. De gemeente heeft zelf bekeken en beoordeeld wat in deze redelijk en billijk is. 

Tijdelijke Wet Covid 1 december van kracht
1 december gaat de Tijdelijke Wet Covid van kracht. Deze wet regelt ontheffingen en maatregelen die nu voortdurend in noodverorderingen waren belegd. Met deze wet is de democratische legitimatie voor deze maatregelene beter geregeld, waardoor ook het gesprek met de gemeentereaad beter kan worden gevoerd. Als deze wet in werking treedt kan de Minister de burgemeester in staat stellen om lokaler beleid te gaan voeren. Burgemeester Marieke Moorman: “Daar ga ik maandag met de Raad het gesprek over aan, om te kijken welke kaders zij vinden dat wij moeten hanteren.” 

Nieuw: Schuldhulproute
De gemeente gaat een pilot starten van het landelijke initiatie Schuldhulproute. Mensen met beginnende schulden kunnen daardoor op een makkelijke manier geholpen worden. De bedoeling is om vroegtijdig hulp te kunnen bieden, en het zoeken naar deze hulp laagdrempelig en bespreekbaar te maken. Zo wordt geprobeerd de emmer minder vol te laten lopen, zodat er minder gerepareerd hoeft te worden en problemen sneller kunnen worden hersteld.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl