Ook Stichting Novum staakt

BERNHEZE - De scholen geven daarmee een signaal af dat héél hard nodig is. Voor alle kinderen in Nederland die recht hebben op goed onderwijs, op een bevoegde leerkracht voor de klas, op dat fundament voor kennis, sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Als er niks gebeurt is ons onderwijs én de beoogde kenniseconomie straks niets meer dan een aanfluiting.   

Noodklok 
Als er één beroepsgroep is waarbinnen de verantwoordelijkheid voor het vak voor honderd procent wordt gevoeld en nageleefd, dan is het wel binnen het onderwijs. Leerkrachten nemen hun vak serieus, zij nemen hun leerlingen serieus, ze nemen de ouders serieus en volgen ook nog eens braaf alle regels en wetten op die hen vanuit overheidswege worden opgelegd. Leerkrachten zijn er op de eerste plaats voor hun leerlingen. Er moet dus heel wat gebeuren wil de leerkracht zijn taak verzuimen. Dan is er echt wel iets aan de hand. En blijft er niets anders over dan de noodklok te luiden. 

Lerarentekort 
Jack Daalmans herkent als directeur-bestuurder van Stichting Novum de problematiek binnen het onderwijs: “Het lerarentekort is al voorzien in 2008. Er is door de overheid onvoldoende op geanticipeerd en het tekort zal alleen maar verder oplopen. Momenteel is dit vooral merkbaar in de invalpool. Scholen lossen dit intern op, om ouders en leerlingen zo weinig mogelijk te belasten. Regelmatig moeten groepen worden samengevoegd, met extra werkdruk tot gevolg. Leerkrachten zijn bezorgd omdat het kabinet niet met structurele oplossingen komt. Met noodmaatregelen zoals het inzetten van onbevoegde leerkrachten en het door de vingers zien van de niet behaalde urennorm kan geen goed onderwijs gegarandeerd worden. Het is schokkend dat de verantwoordelijke minister dit voorstelt. Daarmee wordt de waarde van het beroep van leerkracht ontkend.” 

Waar gaat het om? 
“Het gaat om drie belangrijke dingen: 1. het lerarentekort dat straks gewoon niét meer op te lossen is, 2. de kwaliteit van het onderwijs, die straks niet meer te waarborgen is, en 3. de werkdruk.”  

Wat moet er gebeuren? 
“Het vak moet aantrekkelijker en meer gewaardeerd worden. De achterblijvende salarissen en de hoge werkdruk helpen niet mee aan een positief imago. Dat moet veranderen. Want het is een prachtig vak. Een vak dat vooral moet blijven voortbestaan. Voor al onze kinderen, nu en in de toekomst!” 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl