Paasvieringen Abdijkerk digitaal te volgen

HEESWIJK-DINTHER - Nu de verschillende geloofsgemeenschappen van de parochies en ook van de abdijkerk niet in de gelegenheid zijn om met elkaar samen te komen, wil de abdijgemeenschap proberen zo goed mogelijk inhoud te geven aan de onderlinge verbondenheid. De abdijkerk is de gehele dag geopend, met uitzondering van die momenten dat er een viering plaatsvindt (7.00, 12.15 en 18.00 uur).

Vanuit de abdijkerk zullen de bijzondere vieringen van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Eerste en Tweede Paasdag met beeld en geluid worden uitgezonden. Om deze uitzendingen te kunnen volgen: Ga hiervoor naar www.abdijvanberne.nl  en klik op de betreffende knop ‘Vieringen live video’.

Daarnaast doen wij het volgende aanbod: 

Palmzondag: uitzending vanaf 10.30 uur
Tussen 12.00 en 14.00 uur zal de voorganger van de eucharistieviering en palmwijding in de kerk aanwezig zijn om iedereen de gelegenheid te bieden een palmtakje te komen halen.

Woensdag in de Goede Week:
Zoals gebruikelijk op de woensdagen in deze coronatijd: een vertegenwoordiger van het abdijkerkpastoraat is in de kerk aanwezig tussen 10.30 en 11.30 uur. Op woensdagmiddag is het abdijkerkpastoraat telefonisch bereikbaar tussen 14.00-15.00 uur of verder op afspraak (0413 299299).

Witte Donderdag: uitzending vanaf 19.00 uur
De plechtige viering van Witte Donderdag.

Goede Vrijdag: uitzending om 15.00 uur
Tussen 19.00-21.00 uur wake bij het kruis. Ieder die dat wenst kan de kerk binnenlopen voor het aansteken van een kaarsje en voor gebed. Er wordt gezorgd voor meditatieve muziek en er zullen wat inspirerende teksten worden gelezen.

Paas zaterdag: uitzending vanaf 21.30 uur

Eerste Paasdag: uitzending vanaf 10.30 uur
Tussen 12.00-14.00 uur zal de voorganger van de paasviering in de abdijkerk aanwezig zijn om Zalig Pasen te wensen en de uitgegeven paasproclamatie ter beschikking te stellen.

Tweede Paasdag: uitzending vanaf 10.30 uur

We moeten in deze dagen noodgedwongen meer teruggetrokken leven. Soms wel echt in quarantaine of in heel beperkte kring. Maar laten we ons niet alleen voelen. We blijven met elkaar diep verbonden: verbonden in gebed en in wereldwijde solidariteit. We weten dat angst en dood altijd zullen blijven bestaan, ze horen bij ons mens-zijn. Daarom moeten we ze ook niet ontkennen of wegdrukken. Pasen leert ons dat we erop moeten vertrouwen dat ze niet het laatste woord hebben. Mogen we juist in deze dagen ervaren dat wij leven op hoop.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl